Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoane vizate:

  • clientii magazinului virtual al SC ALI BEST SERV SRL
  • beneficiari / destinatari ai produselor, altii decat clientii care prin comanda au incheiat un contract de liuvrare mancare cu SC ALI BEST SERV SRL
  • vizitatorii magazinului virtual SCALI BEST SERV SRL

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea SC ALI BEST SERV SRL doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra ("SC ALI BEST SERV SRL " si/sau "Societatea").

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci cand achizitionati un produs existent in  magazinul virtual al SC ALI BEST SERV SRL, cand vizitati website-ul nostru sau aplicatia mobila sau aveti interactiuni cu noi, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:

- va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor SC ALI BEST SERV SRL. la adresa de e-mail office@alma-catering.ro

- ne puteti contacta prin posta la sediul nostru social din Judetul Iasi, Localitatea Valea Lupului, Cartier Green Hill.

SC ALI BEST SERV SRL poate obtine date cu caracter personal in mod direct

SC ALI BEST SERV SRL poate obtine date cu caracter personal in mod automat

SC ALI BEST SERV SRL poate obtine date cu caracter personal din alte surse

SC ALI BEST SERV SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate

SC ALI BEST SERV SRL poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti

SC ALI BEST SERV SRL garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal

SC ALI BEST SERV SRL prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

SC ALI BEST SERV SRL pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata

SC ALI BEST SERV SRL detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

SC ALI BEST SERV SRL obtine date cu caracter personal in mod direct

Ca regula, SC ALI BEST SERV SRL obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.

Daca sunteti client SC ALI BEST SERV SRL, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultand din tranzactiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achizitionate si modalitatile de plata alese) sau inregistrarea vocii (atunci cand ne contactati telefonic pentru diferite solicitari).

Daca sunteti client SC ALI BEST SERV SRL, ati vizitat magazinul virtual sau ati utilizat aplicatia mobila, va putem solicita ocazional sa impartasiti cu noi sugestii sau opinii pentru a imbunatati serviciile noastre si maniera de prezentare a acestora.

SC ALI BEST SERV SRL poate obtine date cu caracter personal in mod automat

Pot exista situatii in care SC ALI BEST SERV SRL obtine datele dumneavoastra cu caracter personal in mod automat.

Astfel, in cazul in care ati efectuat o achizitie a unui produs in magazinul virtual www.alma-catering.ro , detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

SC ALI BEST SERV SRL va interactiona cu dumneavoastra (a) in mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesarii de catre dumneavoastra a diferitelor reclame personalizate, pe care SC ALI BEST SERV SRL sau furnizorii de servicii, actionand in numele SC ALI BEST SERV SRL, vi le transmit.

SC ALI BEST SERV SRL poate obtine date cu caracter personal din alte surse

Pot exista situatii in care SC ALI BEST SERV SRL obtine datele dumneavoastra cu caracter personal din alte surse.

Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi obtinute de SC ALI BEST SERV SRL din surse legitime (ca urmare a vizitarii de catre dumneavoastra de website-uri partenere SC ALI BEST SERV SRL), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvaluirii acestora de catre alte persoane (de exemplu, de catre clientul SC ALI BEST SERV SRL, atunci cand ridicati marfa in numele lui, dv. avand calitatea de imputernicit/mandatar sau atunci cand sunteti nominalizat ca fiind destinatarul/beneficiarul catre care urmeaza sa facem livrarea marfurilor cumparate) pentru efectuarea unei achizitii a unui produs din magazinul virtual al SC ALI BEST SERV SRL. In acest ultim caz, SC ALI BEST SERV SRL considera ca partea contractanta (clientul SC ALI BEST SERV SRL) este autorizat pentru dezvaluirea datelor dv. cu caracter personal.

SC ALI BEST SERV SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate

Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si SC ALI BEST SERV SRL, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantului dumneavoastra, daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale, daca sunt necesare ca SC ALI BEST SERV SRL sa indeplineasca obligatii legale sau daca exista interese legitime ale SC ALI BEST SERV SRL care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Mai exact, SC ALI BEST SERV SRL  poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamantul dumneavoastra pentru:

- trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);

- verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea SC ALI BEST SERV SRL si a colaboratorilor sai;

- personalizarea si transmiterea de oferte promotionale.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, intelegeti ca SC ALI BEST SERV SRL va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

De asemenea, SC ALI BEST SERV SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

- executarea contractului incheiat cu SC ALI BEST SERV SRL;

- pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile SC ALI BEST SERV SRL sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).

De asemenea, SC ALI BEST SERV SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

- prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

- in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;

- cooperarea cu autoritatile publice;

- gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

SC ALI BEST SERV SRL poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii SC ALI BEST SERV SRL, cum ar fi:

- furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;

- orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri);

- consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;

- autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

SC ALI BEST SERV SRL garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, SC ALI BEST SERV SRL garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea SC ALI BEST SERV SRL ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) SC ALI BEST SERV SRL  nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

- dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

- prin posta, la sediul nostru social din Judetul Iasi, Localitatea Valea Lupului, Cartier Green Hill;

- prin email, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor SC ALI BEST SERV SRL  la adresa de e-mail office@alma-catering.ro

SC ALI BEST SERV SRL prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

SC ALI BEST SERV SRL nu solicita in mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, SC ALI BEST SERV SRL va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si in masura in care consimtamantul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul raspunderii parintesti asupra acestei persoane.

SC ALI BEST SERV SRL pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata

SC ALI BEST SERV SRL va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

SC ALI BEST SERV SRL detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

SC ALI BEST SERV SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Pentru informatii suplimentare, va invitam sa consultati si documentul GDPR Termeni si conditii

Document actualizat in luna mai 2018

SC ALI BEST SERV SRL este o societatea comerciala cu sediul in Judetul Iasi, Localitatea Valea Lupului, cartier Green Hill, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/1932/2004 , cod unic de inregistrare RO16764110.

.

 

WhatsApp Chat WhatsApp Chat
To Top